...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
.
Guldus och Hugo Grufberg Ett välbekant ekipage från vårt barndoms Kubikenborg på 1950-60 talet
............................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Här bodde Hjalmar och Ellen Oscarsson. Tant Ellen skötte bommarna vid Kubikenborgs järnvägsstation. Vi berättar mer om stationen och familjen Oskarssons arbete där i skriften “Kubikenborg i centrum, förr och nu” 
  Bilden är förmodligen från invigningen den 17 juni 1946. I slutet av 1990 talet planerades ny omdragning av Landsvägsallén. Lokalerna började bli omoderna och labbet flyttade till Mittuniversitetet år 2000. Huset revs år 2011, för att ge plats åt E4 syd.
Bilden är skänkt av Christer Ersson insänd av Björn Åberg
Här har grabbgänget samlats. Det är Ulf Hansson, Jan-Erik Åhlander, bröderna Svante och Håkan Strandlund. Bilden kommer från ett album där affären Lindhs historia finns bevarad.  En riktig skatt som föreningen fått tillgång till genom Jana Lindh Ohlsson. Tack Jana.
.........................................................................................................................................................................
Åkare Olsson alias Runda Olle. Runda Olle hade ofta ett prydligt men yvigt skägg. Förklädet han har på bilden är ett sk förskinn, ett förkläde av äkta skinn, som användes av åkare för att skydda kläderna mot smuts o skada. Det var ju bara handkraft på den tiden då åkare använde häst och kärra. Inga lyftanordningar där när sopor och latrintunnor skull köra bort. Det var säkert ett slitsamt och jobbigt yrke.                                                          
...........................................................................................................................
SCA FORSKNINGSLABORATORIUM
....................................................................................................................................................
Från en bjälkgrop år 1854, till sågverk, snickerifabrik och Sundsvalls Fönsterfabrik. I oktober år 1966 tystnade maskiner och all verksamhet upphörde. Mycket har hänt och utvecklats här på Kubikenborg. Prima virke har skeppats ut till olika delar av världen. Härifrån gick segelfartyg till bl.a Sydafrika och Australien. Kvistfritt virke har levererats till FN:s byggnad i New York, fönsterkarmar till skatteskrapan och Hotell Continental i Stockholm, för att nämna några byggnader. I böckerna om Bricken på Svartvik, skrivna av Vibeke Olsson, kan du läsa om hur livet på ett sågverk kunde vara under mitten av 1800-talet och framåt. I kyckböckerna från Skön-Skönsmon i slutet av 1800 talet , ser man hur folk invandrat från hela Sverige hit till Kubikenborg. En riktig skatt för släktforskare.   2013-02-03  
Kubikenborgs sågverk                                           Kubikenborgs Lastplats
  Här kommer en bit av Kubikenborg som vi saknat bild på. Huset, eller del av huset, i högra hörnet är Lindhs affär. Vägen som leder fram dit är vägen från Garveriet. Känner du igen dig? Vad minns du? Berätta! Fotot inskickat av Yvonne Lindegren 2014-01-27
Start Information Skyltgalleri Galleri Galleri II Galleri III Galleri IV Galleri V Gästbok
Ur Bengt Hammarbergs vykortssamling, kommer denna bild. På Vindskärsvarv, eller Vindskärsudde som platsen egentligen heter, finns endast ett fåtal cisterner. Längst ner till höger i bild syns en del av den Engelska paviljongen på herrgårds området.
2013-01-21
2013-05-12 Sven Hultman berättar: “Under Sundsvalls Fönsterfabriks tid  impregnerade vi färdiga fönster (ej med glas) i en stor syrafast behållare som man doppade ner fönstren i, iklädda med gummidräkter och gummihandskar samt stövlar och skyddsglasögon”. Red anm: Notera att detta sker utan lyftanordningar, endast handkraft! 2013-06-15 Lennart Schärström berättar att hans farfar jobbade på sågverket. På helgerna GICK han från Kubikenborg till Gnarp för att träffa sina anhöriga.
....................................................................................................................................................
Två kända åkare från Kubikenborg och Skönsmon.
.................................................................................................................................
         Lindhs affär på Kubikenborg
“Ett halvt kilo kaffe”.... varan hämtades och priset noterades på en pappersremsa ......”tre hekto falukorv”.... hämtades och noterades ......”ett paket såpa” hämtades.....osv, osv. Allt avslutades med att kostnaden för varorna räknades ner med huvudräkning innan man slog in slutsumman i kassaapparaten.                Tur-affären Den 16 maj 1941 kunde man läsa i Sundsvalls Tidning: “10 arbetare på Kubikenborg dela högsta vinsten. De 100.000 kommo i rätta händer. Alla arbetslösa sedan 1932” Det var högsta vinsten i penninglotteriet som delades ut. Flera vinstlotter hade köpts hos Lindhs affär och på ett “halvtannat år har vinstsumman till Skönsmon överstigit 300.000! Något liknande torde inte ha hänt i Svea Rike..!” Så skrev Sundsvalls Posten den 15 maj 1941 efter den stora händelsen. Efter detta blev det stor lottförsäljning i affären och brev med önskemål om köp av lotter kom ända från Amerika.
Minns du, kund och expedit på var sida om disken.....
2014-02-16 Fotot skänkt av Jana Lindh Olsson 
.............................................................................................................................................................................
Per Undén berättar att hans mormor och morfar var Anna och August Ringblom, som förutom att ha ett café inne i stan, startade Blå Porten ute vid Kumo. “När caféet stängde en bit in på 40-talet blev det vårt sommarställe som mamma, min bror och jag åkte upp till så fort skolan stängde för sommarlov”, skriver Per.
Café Blå Porten låg vid Kumo (Norrbacka) strax innan Fläsian
´Klicka på länken och läs om några av Pers minnen från platsen.
Red anm: Norrbacka var namnet på den plats där Kumobussen vände. Namn på orter och platser ändras. En gång hette platserna i vårt område från stan och söder ut: Mon, Skönsmon,Kubikenborg, Hällsund, Kumo, Katrineberg, Norrbacka, Fläsian.
Tack till Christina Englund som skänkt dessa bilder. Bilden visar hennes pappa Gunnar Rönnqvist och i bakgrunden den bro som gick från Björneborgsgatan, över järnvägen, till Landsvägsallén.
Gunnar Rönnqvist arbetade vid Gunnebo spikfabrik på Mon under många år och följde sedan med före- taget när det flyttade till Söråker.
Kubikenborgs skytteförening startades på initiativ av E A Enhörning.
Verksamheten pågick i nästan 100 år. På slutet användes endast en 50 meters bana för pistolskytte. En 300 meters bana övergavs för en bana på Blåberget.
Idag kan man se rester av skjutbanan. Stålställningarna på bilden visar vart tavlorna satt i slutet av skjutbanan. Intill platsen har vår förening satt upp en skylt nära skydds- vallen.
Foto: Björn Åberg som även skickat in övriga bilder, skänkta av Elsie Dahl.
.......................................................................................................................................................
                              Visor om Kubikenborg, av Tomas Östlund.
Efter vår utställning på Kulturmagasinet om Skönsmon, kom ett trevligt brev från Birgit MacDonald Östlund. Det innehöll foton, en ritad karta över hus och gator på Kubikenborg och Skönsmon, som hon berättar om i brevet. Birgit berättar även att hennes son Tomas, som tonåring i slutet av 60- och början av 70-talet, besökte gamla arbetare på Skönsmon för att banda in deras minnen från barn och ungdomen. Intervjuerna blev ett intressant program som Tomas, på uppdrag av ABF, turnerade med i norrland. Till det programmet skrev han de två visorna du kan se i länkarna nedan. Det finns möjlighet, till en ytterst liten penning, att ladda ner musiken till “Kubenvisan” via adressen:  http://tomasostlund.bandcamp.com/track/kubenvisan 2016-10-03 Nu har vi fått utskrifter på de bandade intervjuerna som                    Tomas Östlund gjort med två sågverksarbetare. Se länken nedan.                   
    Gångbron över järnvägen, från Landsvägsallén över mot kyrkogården,     Björneborgsgatan, posten, biblo eller till Lappstan?
Tänk så annorlunda det ser ut idag. Kyrkan får vara riktmärket för att kunna orientera sig till platsen. Huset till höger, flyttades från Vindskärsvarv upp till denna plats i slutet av 1940-talet. Med hjälp av hästar “spelades” huset i flytten. Två modiga män, Kjell-Erik Hansson och Rolf Nilsson balanserar på broräcket. “Man fick skynda sig att hoppa ner om tåget kom” berättar Kjell-Erik “för då såg man ju ingenting för all rök”. Tack till Kjell-Erik för fotot.
Detta hus fanns vid Mon. I bakgrunden ser man Skönsmons skola och cisternerna vid Vindskärsvarv. Foto: Gunnar Rönnqvist
Här i Lappstan hade “Runda Olle” sitt stall en gång i tiden.  Skönsmons kyrka syns i bakgrunden. Till vänster i den svart/vita bilden syns även en del av det sk pensionärshemmet.   Idag finns det radhus på denna plats.
2015-02-22 Sundsvalls Museums foto
Foto: Sundsvalls Museum
Det här huset har varit Skönsmons polisstation, bibliotek, bostadhus och även använts som tillfälligt skolhus. Se insändaren 242 i fliken “Gästboken”
Foto: Pensionärshemmet i Lappstan skänkt av Ulf Viklander
Skjutbanan på Kubikenborg
Innergården på Landsvägsallén 71. Foto: Sundsvalls Museum
Klicka på länken o läs mer om bron
“Tant Mia”, Mia Åström  med hunden Cesar. I bakgrunden Oskarssons hus (se ovan). Många av Kubikenborgs barn klippte sig hos tant Mia. När jag gick till henne på 1950-talet kostade en klippning 50 öre.
................................................................................................................................................................................
En hälsning från några Kubikenborgare som utvandrade till Amerika. Stig Norrström fann denna artikel i en tidning från 1902. Känner du till några av personerna i texten? John Larsson, Johan Johansson, J Granholm., Fred Arfström
2013-05-26
...............................................................................................................................
       Isgalan på Kubenplan Minns du, musik i högtalarna, varm saft i plastmuggar. Saften delades ut gratis, uppdelat varannan onsdag till flickorna och sedan pojkarna. Varmkorv fanns att köpa. I slutet av kvällen samlades alla för att beskåda fyrvekeriet. Då sköts det upp fyra fem raketer och det var stort! Sundsvalls Tidning fotade och ringade in tre lyckliga ungar som sedan fick hämta fem kronor på redaktionen. Tack till Birgitta Sundin Norrfjärden, som låtat oss bilden. Hon är den glada tjejen inringad i mitten. Fotot är från 14 febr. 1961
          Läs berättelsen “Isgalan” på           informations sidan
2016-07-02
........................................................................................................................
En gång sågverkets arbetarbostäder. Många minns husen utmed Landsvägsallén Förfallet var stort innan de revs i början av 1970-talet. 
       Fotot tillhör Sundsvalls Museum                  Foto Sven Nyberg  (1966)
Utskriften är sparad i Pdf format. Meddela mig om du inte kan öppna den Ewa Eriksson
....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Foto: Norrlandsbild Sundsvalls Museum
Foto: Kubals Fotoarkiv.
KUMO med hus från 1950-60-tal, innan Kubal byggdes ut och infarten till Sundsvall förändrade området. Vi letar bilder från Kumo, och efter kontakt med personal på Kubal, har vi besökt deras arkiv vid ett par tillfällen. Kubal har digitaliserat sitt arkiv så vi tror att det går att hitta intressanta bilder där. Vid vårt senaste besök, våren 2018, kunde vi tyvärr inte få tillgång till arkivet, men hoppas på fler tillfällen. Nedan är en bild vi fick från Kubals “Öppet hus” som har scannats. Fler kommer att visas längre fram / Ewa Eriksson
s
Galleri