Skolhuset byggdes 1898-1899
Huset kostade 50000kr att uppföra och bekostades av J A EnhörningTrävaru AB, vars dåvarande chef var E A Enhörning. Under åren fram till nedläggningen 1982 har 57 lärare undervisat 3300 elever.  
..............................................................................................................................................................................
Kubikenborgs skola i vinterskrud. Kvartersteatern använder skolans lokaler för sin verksamhet “idag”
..................................................................................................................................................................................
                         KUBIKENBORGS HERRGÅRD
...........................................................................................................................................
På väg upp till skidspåren i “Kubenskogen” Här är det bl.a Gösta Jonsson, Emanuel (Manne) Andersson och Gösta Ekvall som ger sig ut på skidor tillsammans. Det här är Kubenplan i en annan tid  med Kuben IF:s klubbhus och Enhörningsvägen i en annan skepnad.              ................................... Bilden skänkt av Börje Andersson
2012-06-03
..........................................................................................................................
Denna bild är från Kubikenborgs IF:s barndom, i början av 1920-talet. Då fanns fotbollsplanen nere vid sågverkets område. Idag kan platsen beskrivas som strax söder om Kubals parkering. Det fanns visserligen endast ståplatser, men det bekymrade icke en fotbollsintresserad publik. Några intresserade tog plats på höjden bakom ett långt plank. De stod på en bana som användes för att transportera plank från sågen till de stora upplagen vid Hällsund. Tack Nisse Oskarsson, som skickat in bilden till oss / 2012-06-25
.........................................................................................
2012-10-07 Foto Ewa Eriksson
Se vilka vackra fönster. När skolan byggdes var det här en “hörsal”.  På vår tid användes lokalen till gymnastiksal. Idag använder Kvartersteatern lokalen till sin verksamhet.
Foto: Ewa Eriksson
Vem kan tro att där trafiken nu rusar fram, fanns en gång dessa vackra hus. I området uppfördes även en ladugård, kägelbana, trädgård med växthus, Engelska paviljongen, lekstuga och andra byggnader. Fotot till höger är från juni 2012, och visar platsen där herrgården stod.
Denna bild finns i Bengt Hammarbergs fantastiska vykortsamling. Bengt har lånat ut fler vykort till oss. Mycket generöst av honom och mycket värdfefullt för vår samling av bilder och minnen . Bilden visar hur vår brännbolls/skridskoplan såg ut långt innan vi lekte där och innan järnvägen byggdes. Det stora vita bostadshuset är ju Kärringträta och “sågen” ser du i mitten av bilden. Fler vykort kommer att visas allt eftersom. Ett stort tack till Bengt Hammarberg från oss “Kubare”.                                       
  Parken vid skolan
Skönsmons Kyrka
Denna vackra bild av Skönsmons Kyrka är skänkt av Bengt Hammarberg ur hans vykortssamling. I samband med sågverksindustrins utveckling, ökade invånarantalet i områdena kring Kubikenborg och dess närhet från ett 100-tal år 1850 till drygt 3500 invånare år 1890. Eftersom man tillhörde Sköns församling, såväl kommunalt som kyrkligt  var man hänvisad till Sköns kyrka. År 1883 medgav Kmt, att Skönsmon skulle få bilda en egen kapellförsamling. År 1885 donerade Wilhelmina Enhörning en tomt för kyrkobygget och år 1888 startade bygget. Arkitekt var Isak Gustaf Clason. Kyrkan invigdes den 6 oktober år 1889 av biskop Martin Johansson
Läs mer om Skönsmons Kyrka på    www.svenskakyrkan.se
..............................................................................................................................................................
Västra flygeln på Kubikenborgs Herrgård
Vilka år flygelbyggnaderna uppfördes är oklart, men man tror att den västra byggdes omkring 1870 och den östra strax efter huvudbyggnaden. Herrgårdsmiljön var fram till huvudbyggnadens rivning 1953 en ståndsmässig miljö. Innan rivningen av den västra flygeln 1995 genomfördes en dokumentation av byggnaden. Utbyggnaden av E4 krävde så småningom rivning av östra flygeln och nu 2013 pågår arbetet med E4 syd, då de sista träden i herrgårdsallén föll för “såg och yxa”.    
År 1854 köpte Johan August Enhörning en lastageplats och bjälkgrop, vid stranden strax söder om Sundsvall. Verksamheten utökades med en ångsåg 1869 och J A Enhörning lät uppföra sin bostad, Kubikenborgs herrgård strax intill, år 1874.
Familjen Swahn flyttade in i den västra flygeln år 1948. Bilderna kommer från familjen Swahns album. Tack till Håkan Swahn som skänkt oss dessa.
Garveriet på Kubikenborg
Under sågverksepoken namngav man ofta husen. Detta fick heta garveriet, då det en gång under 1800 talet fanns ett garveri i närheten. En juli natt 1957 brann huset och åtta familjer blev bostadslösa.    
Här är platsen där Garveriet stod. Aloxid/Kubal ser man till vänster i bild. Sundmansbacken och husen där till höger i bild. Spårvagnen som gick till Kubikenborg, vände strax intill Garveriet. ( se lilla bilden )
Start Information Skyltgalleri Galleri Galleri II Galleri III Galleri IV Galleri V Gästbok
Foto: Lennart Schärström
Foto: Lars Åström
.................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
Kassör Gösta Jonsson, från kontoret har för tillfället tagit sig an arbets- uppgifter på sågen. Fotot inskickat av Ann Fredbäck.  
Kubikenborgs sågverk 1920.
................................................................................................
Kubikenborgs gamla skola stod klar år 1885. Detta hus användes även som lärarbostad och senare som matbespisning. Finska Föreningen äger huset idag.                    
Gymnastik och slöjdskola.
....................................................................................................................................................
     Arkitekt: Knut Gyllencreutz till både skolan och gamla brandstationen i Sundsvall
        Kubikenborgs skola
Kubikenborgs herrgård revs 1953
Lekstugan på herrgården
2013-11-17
............................................................................................................
                               Arbetsplatser
Här är ett tappert gäng arbetare på Mohögs Mekaniska Verkstad. Bilden har vi fått av Håkan Hallberg.
2014-06-08
Som du ser så är “baksidan” av vykortet endast avsett för adressen. Portot för vykort var under en tid billigare än brev. Ett sätt att förmedla sig blev att skriva på “framsidan”
Ett gäng Kubengrabbar vid sågverket på Kubikenborg. året 1924. Bilden har vi fått av Karin Boström 2014-10-05
Ann Fredbäck äger denna tallrik samt några fler ut samma serie, vilka också kommer att visas på denna sida framöver. 2014-10-13 Foto: Hans Linell.  Tack till Ann och Hans!
Spårvagnen vände vid Garveriet nära Lindhs affär. Platsen idag är ungefär vid rondellen nära Kubal.
    Tidigare har vi visat tallrikar med Kubikenborgs skola och Kuben backen
Foto: Ewa Eriksson
Foto: Interiör från Andelstvätten 1950-tal tillhör Sundsvalls Museum
Skönsmons Andelstvätt
“Tvätten” startades 1946. Det var många husmödrar som drog en suck av lättnad, när man på ett enkelt sätt kunde tvätta här. Det var skillnad mot att i en omoderna tvättstuga först elda för att få varmvatten,blötlägga, koka kläderna rena eller gnugga dem mot en tvättbräda.......... Man kunde också få skicka tvätten till den moderna tvättstugan och utan eget arbete få den hemskickad,ren och fin.
Då hängde en sådan här följesedel fast vid tvättkorgen. Tack till Christina Englund som skickade in den bilden.
Minns du Sundmansbacken ? Öppna länken och se vad Leif “Snipa” Johansson berättar                  
.....................................................................................................................
Publ. 2015-09-20
Kubikenborg och del av Sundmans- backen. Teas affär ner till höger.........
                          Skönsmons skola
År 1842 infördes folkskolestadgan i Sverige. Skönsmon tillhörde Sköns församling vid den tidpunkten och barnen hade långt till skolan. År 1865 startade man skolundervisning på Skönsmon i egen skola.
På väg upp till platsen där gamla Skönsmon skola fanns. Ett pilträd visar vart skolhuset fanns och en bit av Landsvägsallén är plats för skateboardskonster. 
Minns du turerna till Skönsmon -Kubikenborg -Fläsian ?
“Blåbussen” gick “övre och nedre” sträckan, dvs Fridhemsgatan och Landsvägsallén ut till Kumo, Norrbacka och Fläsian. “Röda bussen” gick till Skönsmons kyrka. Spårvagnen till Kubikenborg vände vid Garveriet, (se bilder nedan) Den första turen gick i dec 1910, men i sträckan invigdes feb 1911. Foto: Bussbilden skänkt av Björn Åberg Tavlan hänger på Skönsmohuset och skänkt av Inga-Lill Nyh. Bussbiljetten är från Olle Pettersson samlingar.
2016-01-18
Har du något minne att berätta för oss? Hånkade du? Minns du någon chaufför? Skriv till oss, ewaer@telia.com eller c/o Kuben IF Enhörningsvägen 33 85462 Sundvall
Här vid ändhållplatsen för spårvagnen vid Kubikenborg så väntade hästbussen, den som gick sträckan Kubikenborg - Njurunda. Året var 1912.
Fotot tillhör Sundsvalls Museum
Foto: Vykort
2016-03-06  Fortfarande får vi in foton och andra handlingar till föreningen. Jorunn Back har skänkt oss handlingar efter Rune Back. Där fanns namn på detta gäng och att fotot är från 1931. Övre raden fr v: Torsten Salsten, okänd, Fastesson, G Jonsson, okänd, Hallberg,KE Lundberg, H Vikström, E Näslund, J Jillgren, Herman Höglin, Raden nedan: S Larsson, O Hammarstedt, J Nordlund, H Sehlin, E Jansson, K Holmkvist, G Nordlund, E Jonsson, N Gustavsson, K Lindström, G Veitman, O Andersson, H J Andersson, N Andersson, E Forsberg. Längst fram sitter: Backhopparen Andor Olsson, Bertil Nillson och en okänd. För många av oss helt okända personer, men kanske viktigt för någon som släktforskar och kan vara till hjälp på så sätt. Kanske någon av er som läser, har något att berätta i detta sammanhang.
                 Kubikenborgs Juniorlag 1933
     Tack till Sven Hultman som lämnat in bilden
I kommunens detaljplan är skolan Q märkt. Byggnaden får inte rivas, träpanelen ska bevaras och rustas med ursprungligt material. I en dokumentation om byggnaden, skriver Sundsvalls Museum att byggnaden har så höga antikvariska värden att allmänna visningar av interiören är önskvärd. Detta glädjer oss i föreningen och vi hoppas att det kan bli verklighet inom en snar framtid.
Foto Lars Åström
Foto: Tillhör Sundsvalls Museum
Foto: Ewa Eriksson
Det gamla vykortet är skänkt av Siv Sandström Bullmark. Vykortet skickades till hennes farfar Arvid Sandström f 1891. En bror till hennes farfars far, Anders Holmström f 1856 i Holmfors, flyttade 1893 till Skönsmon. Han fick fyra barn vilka alla borde ha gått i Kubikenborgs skola. Hjärtligt tack till Siv.
Vad gjorde vi här i fd parken?
Foto: Norrlandsbild/Sundsvalls Museum
Rune Östberg uppmärksammande artikeln i ST 2017. Här skriver man att Kubikenborg och Skönsmons skola ska rivas. Skönsmons skola flyttades in i nya lokaler och den gamla skolan revs. Kubikenborgs skola bevaras, och är numera Q märkt i detaljplanen, se ovan.
Galleri II