.......................................................................................................................................................................
Här är ett par av “våra” skolplanscher som nu finns i tryggt förvar på Märlos arkiv.
Läs vidare om planscherna under fliken Information
.............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
Vilka hästintresserade i Sundsvall har inte hört talas om Kubenstallet. Här finns Kubenbadet nu. Björken som står så ståtligt intill badet “idag”ser du ovanför hus taket i bilden. Bilden som är från slutet av 1960- talet, kommer från Karin Bergstens album. Karin bodde på gården med sina föräldrar och hette Lundberg då. Har du minnen från Kuben- stallet?
                      Våra gamla skolplanscher...........
På 1960 talet hamnade många skolplanscher på soptipparna, trots att kända konstnärer som Bruno Liljefors och Nils Tirén skapat många av bilderna. Sverige var en världsledande producent av skolplanscher, när det begav sig och det var en stor kulturskatt som slängdes bort. (uppgifterna hämtade från www.allehanda.se) Ovan är planscher skapade av Nils Tírén  1885-1935
Under en häftig storm, någon gång under 1950 talet, blåste en av de fyra fiaderna på taket till Skönsmons Kyrka ner. “Tornet” kastades över från den norra till den södra sidan. Pilen i bilden visar vart tornet satt. Om man jämför tornet med pojkarna på bilden, så är det ju ganska stort. Det var säkert någon “där uppe” som såg till att ingen var i vägen när tornet kom farande. Tack till Börje Andersson som är en av grabbarna på bilden och som lånat ut urklippet till hemsidan.
.......................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Hit, till en plats mellan järnvägen och kyrkogården, flyttades detta stora hus från Vindskärsvarv. Med hjälp av häst- krafter, fyrbenta sådana, utfördes denna flytt en sommarnatt 1949.
          Fotot Skänkt av Elisabet Wågberg
Insänt av Christina Englund
Huset mellan järnvägen och kyrkogården
...........................................................................................................................................................................................
2012-09-16 Tack till Karins anhöriga som skänkt oss bilden.
KUBENSTALLET
Foto: Ann Fredbäck
En gång slutade Fridhemsgatan vid en viadukt, som anslöts till Kustvägen. Nu är viadukten borta och Fridhemsg slutar utan att leda till något annat än en skogsstig. Nära denna plats, finns den betong- formation du ser på bilden. Kjell Nilsson berättar att under andra världskriget bevakades Aloxid (Kubal), härifrån av militärer. Bevakning var dygnet runt och baracker sattes upp som bostäder. I betongfundamenten fanns kanoner uppställda, beredda att försvara fabriken mot luftangrepp.  
Här är ytterligare en bild på det stora huset som flyttades. Vad vet du om huset? Skriv några rader och berätta! Maila till ewaer@telia.com eller ring mig 060-577093, Ewa Eriksson Fotot Skänkt av Ulf Olivelöf Insänt av Björn Åberg                       2012-11-11
Start Information Skyltgalleri Galleri Galleri II Galleri III Galleri IV Galleri V Gästbok
        Kubenbacken/Kubikenborgs IF
Kubenbacken byggdes 1936 och invigdes den 14 februari 1937 med en publik på 10000 (tiotusen) personer. Intresset för backhoppning var stort och när SM gick här år 1955 var det hela 14000 besökare. Sven Selånger är en av dem som har backrekordet på 65,5 m. Kubikenborgs IF överlät backen till Sundsvalls Kommun i mars 1964. Den 5 december 1968 jämnades Kubenbacken med marken. Sprängningen utfördes av LV5.
................................................................................................................................................................
  Pelle Englund, Pelle Kempe, Laila ? och Lasse Nordlund (fotografen)  har klättrat upp till toppen av Kubenbacken. Året är 1959. Bilden till höger har vi visat tidigare också. Då är det Björn Åberg som står bakom kameran och förevigar Lennart Dahlin. året 1961. Tänk om det skulle ha varit idag....... Tack till Lars för bilderna!                                                                                                                                                  
....................................................................................................................................
Edvin Nordlund vinkar klart i backen, året är 1955. Sonen Lars Nordlund seglar som en 12 årig örn i Borgen. Borgen var en mindre backe där man tränade, kanske med hopp om att få förflytta sig till Kubenbacken som låg ett liten bit därifrån. 
Foto Björn Åberg
Rester från fornminnesgravar och minnen från beredskapsåren
Ute vid Fläsian fanns vägspärrar. Det var stora betongblock med järnbommar som skulle användas för att stoppa fienden. Se bild nedan. Dessa betonblock kallades “pianon” och resterna av dem finns synliga intill E och nere vid Norrstigen.  
Känner du igen någon av barnen på bilden? Vilken spännande lekplats, eller.....?   Roligt har man visst. Christina Englund har lämnat in bilden. 2013-10-27  
Glada barn på Skönsmon
Mons sågverk 1902
Mons ångsåg uppfördes av Fredrik Bünsow, år 1851. Den låg vid södra stranden av stadsfjärden. Tillsammans med Kubikenborgs sågverk bildades samhällena Mon, Skönsmon och Kubikenborg. Om detta och mycket mer berättar vi i skrifterna “Kubikenborg i centrum” och “Skönsmon förr och nu”. Mons sågverk lades ner under 1920-talet och 1930 startade Gunnebo spikfabrik “Spiken” på platsen.  
2013-11-24 Bilden är från Bengt Hammarbergs vykortssamling
........................................................................................................................................
            Trivsel i det gröna.
Den  här bilden väcker väl sköna minnen. Fridsam bild med kaffe- pannan i mitten, så skriver Björn Åberg som lämnat in bilden. Vi kan ju bara hålla med för så här gemytligt var det när man samlade släkten som här på bilden eller då familjer eller grannar träffades över en fika. Gångstigen man ser leder fram till gångbron strax nedanför Linjalen. Björn är grabben till höger som kollar på domaren och inväntar avspark...
2014-01-05
..................................................................................................................................
Eclair på 1960-talet
Läs om Eclair, det anrika konditoriet och dess grundare under länken Eclair nedan.
..............................................................................................................................................
Tregränsröset i skogen..............
Den här stenen finns i närheten av Svarttjärn och markerar den gamla gränsen mellan Njurunda, Skönsmon och Sundsvall. Tack till Guy Cardell som skänkt fotot och lämnat informationen till oss.
2014-05-11
                        “Lyangänget”
Läs om Lyangänget i berättelsen om dem på “informationssidan”.
..................................................................................................................................................
Från vänster: Hans Haag (Olovsson) Leif Ljungqvist, Stig Norrström Kenneth Nordin och Jan Erik (Nicke) Sandström. (Börje Andersson saknas)
2014-05-25 Fotot inskickat av Stig Norrström
.............................................................................................................................
....Laila Eriksson, Ann-Katrine Andersson och Pelle Englund har träffats hemma    hos Pelle. Tack till Pelle o Christina som lånat ut bilderna.
                        Skönsmogatan 27 ....... 
Foto: 2015-03-22
Sök på   www.raa.se/hitta-information/fornsok-fmis/ och finn intressanta platser med fornminnen. Letade på Skönsmon och fann forminnesgravarna på Kumo. Både de som togs bort pga av E4 och de som är kvar. Intressant är att läsa om bl.a. stenringen på bilden t.v Text finns att det är stenar av rösekaraktär och spräng- sten ...”helt förstört då det under andra världskriget använts som pjäsvärn.....”
Tidigare har vi skrivit här att det var värn, men kände idå inte till något om röset. Vi forskar vidare. 
           Kubikenborgs skola Klass 3 1965
            Kubikenborgs skola klass 6 1968
      Hopp i Borgen
Birgit Lövander f. Nordlund berättar om familjen som flyttar till Amerika och åter- vänder. Edvin, th i bild var med på resan. Tack Birgit för en fin berättelse.
2016-01-28
2016-02-07
Äntligen har förening fått ett foto på vägspärrarna ute vid Fläsian. Fotot, är skänkt av Hans-Erik Åkerstedt, och är från 1945. Spärrarna sattes upp för att kunna stoppa eventuell fiende, både utmed riksvägen och nere vid Norrstigen. Vid vattenbrynet fanns betongfundament en bra bit ut i vattnet så att fienden inte skulle kunna ta den vägen heller. Ett stort tack till Hans-Erik Åkerstedt !
2016-03-15  Det har kommit “nya” bilder till föreningen på Kubenbacken. Bilder från 1950-talet. Dessa tre bilder har Hans Erik Åkerstedt skänkt till oss. Hans Erik var med i skapandet av Skönsbergsböckerna och många foton ur hans bildsamling från Skönsberg hittar man i Länsmuseets bildarkiv på webben. Ett hjärtligt tack för Kubenbilderna!
           Eclair i “nutid”
“Busslinje genom ett nytt bostadsområde, är det en trafikfara för barn eller en servicesak? En talesman för småbarnsmammorna i Skönsmon var för det förra.........Det är omläggningen av “Blåbussens” linje Kubikenborgsgatan, som man främst angriper” Sådana funderingar och farhågor hade man 1964 och gott var väl det, när man tänkte på barnens säkerhet. Hur det gick med den trafikomläggningen vet jag inte, men kanske Du har något att förtälja om den historien. Skriv några rader i fliken Gästboken eller mejla mig ewaer@telia.com.
...........................................................................
Skönsmons skola, 1949 med elever födda 1942 
Fotot inlämnat av Ulf Wiklander, killen med fluga i mitten av bilden. Tack Ulf! 2016-04-11
........................................................................................................
Helmer sitter djupt försjunken i sina tankar. Kanske trött efter en arbetsdag eller tänker han på de unga grabbarna som skojade till sig på fikarasten. Då arbetsbänken blev trummor och sopkvasten en basfiol, en tumstock blev en saxofon. Hur man jammade... Läs Lowe Rudins berättelse om “Spiken” i skriften “Skönsmon förr o nu” 
TACK till Leif Johansson som skickat in bilden. 
2016-05-04
Klicka på länken: Eclair
        Ett klassfoto från läsåret 1965/66 med Elsa Dahlström Klass 5 B var den sista klass Elsa Dahlström hade innan sin pension.
Övre raden från vänster: Kent Högerg, Bert Ahlinder, Anders Lagerqvist, Per-Ola Hamberg, Jack Pettersson, Hans Nylén, Juhanni Kulo. Mitten raden från vänster: Elsa Dahlström (lärare),  Karl-Göran Hannukainen, Ivan Lindberg, Lars-Peder Deckmar, Glenn Forslund, Mats-Ola Tjernberg, Pier Cosmi. Nedre raden från vänster: Ylva Hagner, Ingalill Gustafsson, Yvonne Wennberg, Gun Hellström, Monica Björklund, Maria Carlsson.
            Stort tack till Glenn Forslund som skickat oss denna bild samt elevernas namn.
2017-06-08
               Salteri fanns på Skönsmon, från1940 talet till början1960 talet 
Salteriet fanns nere vid stranden, strax söder om där betongstationen finns idag. Marta Melander och Birgit Karlsson gästade vår förening i våras och berättade att deras föräldrar (se bild) jobbade på salteriet, vilket då gav döttrarna möjlighet att få arbeta där. Flickorna var endast vid 12 års ålder då man gelade (rensade) strömming med vassa knivar! Senare hjälpte man även till med att köra ut lutfisk till olika butiker. Varje lördag hämtades lönen vid fisktorget i stan, 90kr/vecka. Detta var under 1960-talet. De tider man arbetade med surströmming luktade man inte så gott, då då undvek man att åka bussen hem. Säkert finns mer att berätta, så vi får hoppas på att Marta och Birigt återkommer själva med historier från Salteriet.   /  Ewa Eriksson från noteringar vid mötet    
Saga Karlsson                   Torsten Karlsson               Personal på saleriet
Johan Adolf Lundberg f 1860 var ångbåtsbefälhavare på passagerar ångslupen Kubikenborg. Båten gick mellan Sundsvall och Kumo. I en tidning från 2 juni 1893 finns att läsa hur båten gick från Kubikenborg till Sundsvall, att den anlöpte Vindskärsvarv, Kolbrýggan och Mons brädgård, hvarje halvtimme från kl 1/2 8 till och med 1/2 10 e.m.
Galleri III