Mer sommar, sol och bad ......... Mellan Kubikenborg och Fläsian fanns fler stränder att svalka av sig med ett dopp. Här är en bild från Laggen med kameran riktad mot Sundsvalls Havsbad. År 1941 startade bygget av Aluminiumkompaniet och utbyggnaden av fabriken fortsatte under hela 1960 talet. Baden och stränderna försvann, men industrin var viktig och gav många arbetstillfällen i Sundsvalls Kommun.
Kuben o Kumo har flera historiska minnen. Fösta spadtaget för Ostkustbanan mellan Härnösand och Gävle togs ute på Kumo. Den 16 dec 1925 invigdes sträckan Härnösand -Sundsvall/Njurunda med “pompa och ståt.” Vid Kubikenborg stod elever från skolan och vinkade med flaggor när första tåget passerade “Den 31 okt 1927 invigdes Ostkustbanan.Det blev en stor folkfest längs hela linjen. Konungen anlände med extratåg till Härnösand på morgonen kl 8. Precis på slaget kl 10 ångade invigningståget ut från Härnösand. Utmed Ostkustbanan stod människor för att få en blimt av det smyckade tåget.” Ur Nya samhället 1927  
Gravarna låg på en plats ca 35 meter över havet. För ca 3000 år sedan, under bronsåldern, gick havet betydligt högre upp och man antar att gravarna låg nära strandlinjen. Kumorösena har undersökts och dokumenterats tidigare, bl.a av Gottfrid Adlertz 1896. Idag hade man annan utrustning vid utgrävningarna.  Bronsåldern ca 1700-500 f.Kr
Fem gravar på hällmarkerna ovanför Kubal undersöktes av arkeologer i maj 2012. Redan i slutet av 1800-talet gjordes arkeologiska undersökningar av det s.k Kumoröset. Ytterligare tre gravar var påverkade genom att stenar plockats bort under årens gång. En femte grav visade sig vara helt intakt. Med ny teknik hoppades man göra nya fynd i samtliga gravar, men det var endast i den femte och intakta graven man kunde påträffa brända ben och fragment av näver. Materialet kommer att analyseras med C 14 metoden. Informationen om utgrävningarna har hämtats från Trafikverkets hemsida.
 Varför namnet Laggen ?
Omkring 1874 startade Katrinebergs Laggkärlsfabrik
på platsen. Här tillverkades allt från 1-kilos smörbyttor till 100-kilos mjöltunnor, baljor, tvättbunkar och kar. Man använde sig av det fina virket som fanns att tillgå hos grannen, Kubikenborgs sågverk. Mer om detta och om fabrikörerna bröderna Landkvist finns att läs om i vårt häfte “Kubikenborg i centrum”.
Start Information Skyltgalleri Galleri Galleri II Galleri III Galleri IV Galleri V Gästbok
Fläsians havsbad, väcker många minnen. Bad, kanelbullar och saft, en 50-öres glass, simskolan, solskydden av trä och kanske någon sommarflirt. “Badlif vid Fläsian”, texten vittnar om en gammal bild. Notera berget i bakgrunden som vittnar om ett kalhygge. Tidigare har vi skrivit: Noterbart är också att landhöjningen tycks vara stor här. Kolla avståndet mellan “lillviken”  och den stora badstranden
.....................................................................................................
...............................................................................................................
Rester från ett av gravröserna på Kumo som man fick ta bort på grund av E4 bygget.
......................................................................................
..............................................................................................................................................................
Vill du veta mer om platserna Kubikenborg och Skönsmon? På Kulturmagasinet och Vängåvans bok- handel finns DVD samt bilder i ett tillhörande texthäfte där vi berättar om dessa platser. Fakta är varvat med egna minnen och historier.  I takt med att man byggt E4 syd och Sundsvallsbron, har vi skrivit om och dokumenterat platserna med bilder från förr och nu.
Kubikenborgs Herrgård i början av 1900-talet och Mohlins bil på platsen 2017
  Mohlins bil har flyttat in i sin nya bilhall där den vackra Kubikenborgs Herrgård stod tidigare. Vi hoppas att få sätta upp vår skylt om herrgården på lämlig plats i området. Jag besökte företaget den 6 juli och tog några bilder, men träffade tyvärr inte ägaren. Skulle också vara trevligt om vi med några fina bilder och kort fakta kan få visa mer och berätta att det varit en vacker plats där de nu säljer fina bilar.  /Ewa Eriksson
Att platsen vid cisternera är historisk är det nog bara vi gamla Kubare o Skönsmobor som ägnar en tanke åt ibland. Nu hoppas vi att man kommer att sätta tillbaka arbetarnas minnessten över Sundsvalls strejken här på platsen.
                          Fläsian
I boken “Sundsvalls Naturguide” kan man läsa vad som påverkat och fortfarande påverkar avståndet mellan “lillviken” och den stora badstranden. Citerar text ur boken: Fläsians havsbad söder om Kubal är geovetenskapligt intressant med en levande bildning av en tombolo. Tombolo är en sand-eller grus- avlagring som bildas genom att vågor och strömmar spolar upp material som bildar en förbindelse mellan en ö och fastlandet eller mellan två öar. Faktorer som bidrar till Fläsians värde är att det  är en tydligt utbildad tombolo och att det fortfarande är en pågående geologisk process, vilket är mindre vanligt” slut citat. Tänka sig att dett händer på Fläsian nu. / Ewa
Bilderna inskickade av Björn Åberg
Minnesstenen finns i Sundsvalls Kommuns förvar och enligt uppgift skall den sättas upp på lämplig plats vid Vindskärsvarv. Vår förening bevakar så att detta också sker.
Foto: SCA - Bildhotellet
Foto: 2017-03-12 Ewa Eriksson
Lappstan, den del av Skönsmon som reglerades då man i slutet av 1800-talet blev municipal- samhälle. Man ändrade namnet till Wapelstaden, men det slog aldrig igenom. Foto, 2017 maj Ewa Eriksson
Samhällen förändras, det gamla ersätts med nytt. Här finns rester kvar av Mokajen och den vackra Sundsvallsbron som förbinder Skönsmon och Skön.
Foto: Ewa Eriksson
Foto från Norrlandsbild/Ragge Ellefsson, Sundsvalls Museums arkiv
Ett foto från Fläsian 1938. Bilden visar Ann Fredbäcks farmor Ingrid Jonsson f Kamel och farbrodern Johan.
Badhytter, serveringar, glasskiosk .........
            Fläsian i nutid är ingen vacker syn.
Visserligen en camping, men badstranden är illa medfaren o ingen vacker syn. Skäms Sundsvalls Kommun!
Vindskärsvarv, en historisk plats för Sundsvalls strejken  1879
Foto: Sundsvalls Museum
Ytterligare en historisk händelse är det sk Rysslägret 1945
Det här är unika bilder som vår förening fått av Hans-Erik Åkerstedt. Hans-Erik är medarbetare till böckerna om Skönsberg. Han har en unik och stor bildsamling som han delar med sig av. Fotograf : Gösta Åkerberg, bördig från Sundsvall. Under 1930-talet tillhörde han Frisksportarna på Tjuvholmen. Gösta Åkerberg avled i Huddinge strax innan sin 98 års dag.
Mer om detta läger finns att läsa i vår skrift om “Skönsmon förr och nu “där Nils Wides berättelse finns.
Foto: Sundsvalls Museum
Foton: Ewa Eriksson 2017-07-06
..............................................................................
Foto: Sundsvalls Museum
Foto: Vykort
Skönsmons kyrka invigd 1889                    Märlo “slott”  uppfördes åren 1883-1885
Det är samma arkitekt till dess två byggnader. Isac Gustaf Clason  1856 -1930
Foto: Vykort
Några tillbakablickar ....................................................
Ostkustbanan
Foto: Björn Åberg
Läs hur lägret byggdes upp
Sundsvallsborna ger ....
Blixinsamling gav gott resultat Läs artikeln Insamling.....
2018-02-18 Urklipp Sundsvalls Tidning 1945
Många badgäster en gång i tiden
Galleri IV